วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (SMEs)

ขอเชิญชวน---> นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (SMEs)
วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพระบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^