วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานข่าว : วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

รายงานข่าว : วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 นายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^