วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานข่าว : วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563 ดร.ประชาคม จันทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจราชการ

รายงานข่าว : วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563
ดร.ประชาคม จันทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยมี นายวิเชียร บุญเตี่ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและคำแนะนำจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการในครั้งนี้ ณ ห้องประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^