วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานข่าว : วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี โดยสาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (SMEs)

รายงานข่าว : วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี โดยสาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (SMEs) โดยมีนางสาวฐาปนี เปรมจิตร ผู้จัดการสำนักงานระนองการบัญชี เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^