Personnel

ฝ่ายบริหาร

 • thumbnail

  วิเชียร บุญเตี่ยว

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

 • thumbnail

  นายสิทธิชัย เชนทร

  ครู คศ.1 รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นางเมษา ลิ่มศิลา

  ครู คศ.1 รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

^