รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวธัญลักษณ์ ปรือปรัง

กลุ่มบุคลากรแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่งครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^