รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายยศวีร์ บุญธรรม

กลุ่มบุคลากรแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่งครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และหัวหน้างานความร่วมมือ

รายละเอียดหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และหัวหน้างานความร่วมมือ

ที่อยู่

โทรศัพท์0811821085

อีเมลbeausiamtc@hotmail.com

^