วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสถานประกอบการ

  • ข้อมูลอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงาน
     - ข้อมูลสถานประกอบการที่รับนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์
       1. สรุปรายชื่อสถานประกอบการนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
       2. 
สรุปรายชื่อสถานประกอบการนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
       3. 
สรุปรายชื่อสถานประกอบการนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
     
 4. สรุปรายชื่อสถานประกอบการนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
       
5. สรุปรายชื่อสถานประกอบการนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

---->>ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา V-COP
^