ป้ายกำกับ ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชาเข้าร่วม โครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ SME

ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชาเข้าร่วม โครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ SME
ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชาเข้าร่วม โครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ SME

05 ส.ค. 2562 0 206

ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชาเข้าร่วม โครงการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ SMในวันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562

1
^