วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ป้ายกำกับ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทำบุญตักบาตร วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 พระ 5 รูป

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทำบุญตักบาตร วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 พระ 5 รูป
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทำบุญตักบาตร วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 พระ 5 รูป

15 ธ.ค. 2565 0 26

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทำบุญตักบาตร วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 พระ 5 รูป

1
^