วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ป้ายกำกับ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

27 ส.ค. 2564 0 103

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา (เลือกตั้ง นายก อวท.) ในวันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

22 ก.ค. 2564 0 90

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น (หล่อเทียน แห่เทียน

1
^