วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ป้ายกำกับ รายงานข่าว : วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ดำเนินโครงการ ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0

รายงานข่าว : วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ดำเนินโครงการ ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0
รายงานข่าว : วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ดำเนินโครงการ ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0

03 ส.ค. 2563 0 121

รายงานข่าว : วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ดำเนินโครงการ ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 ณ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

1
^