วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานลงนามความร่วมมือ

ภาพการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพกระบุรีกับบริษัท อีซูซุชุมพรภัณฑ์ จำกัด

ภาพโครงการ Kick Off การขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รูปภาพลงนามความร่วมมือสถานประกอบการ

 
^