[ Ball ]
ชื่อ-นามสกุล : 
วิโรจน์ อินทร์คง
ชื่อเล่น : 
บอล
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
18/11/2542
อายุ : 
18
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
ainkhong9@gmail.com  
ที่อยู่ : 
21/1
อำเภอ : 
กระบุรี
จังหวัด : 
ระนอง
รหัสไปรษณีย์ : 
85110
เบอร์โทรศัพท์ : 
0909095188
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
อาชีวศึกษา