ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพัชรี ยิ่งยศ
ตำแหน่ง :ครูแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานบัญชี/ประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูแผนกวิชาการบัญชี