ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุภิตา หมั่นการ
ตำแหน่ง :ครูแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานสื่อและการสอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูแผนกวิชาการบัญชี