ชื่อ - นามสกุล :นายเชษฐา ทองพรหม
ตำแหน่ง :หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า