ชื่อ - นามสกุล :นางสาวฉัตรสุดา พรหมเทพ
ตำแหน่ง :ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า