ชื่อ - นามสกุล :นายประสิทธิ์ โอสถสุวรรณ
ตำแหน่ง :หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาเครื่องกล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล