ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกรรณิกา บรรณเทิง
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : เจ้าหน้าที่
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานบุคลากร