ชื่อ - นามสกุล :นายอนันท์ สุพักดี
ตำแหน่ง :นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่งานอาคาร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : เจ้าหน้าที่
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่งานอาคาร