ชื่อ - นามสกุล :นายพร แจ่มพิศ
ตำแหน่ง :ยาม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : เจ้าหน้าที่
หน้าที่ในกลุ่ม :