ชื่อ - นามสกุล :นางเมษา ลิ่มศิลา
ตำแหน่ง :หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานการเงิน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ