วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ประกาศเผยแพร่ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อครุภัณฑ์ชุด

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ประกาศเผยแพร่ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์พร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าเพื่อพื้นฐานรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
คลิ๊กลิ๊งด้านล่าง
1.ประกาศวิทยาลัยฯ
2.เอกสารประกวดราคา
3.คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์