ชื่อ - นามสกุล :นายศักดิ์ชาย ไพโรจน์
ตำแหน่ง :ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานปกครอง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า