ชื่อ - นามสกุล :นายชัชชัย นนทสิงห์
ตำแหน่ง :ครูแผนกวิชาเครื่องกล
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ,หัวหน้างานกิจกรรม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาเครื่องกล
หน้าที่ในกลุ่ม :